Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

GYIK

HÁZSZABÁLY

Az Universum Poker Center termeiben kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező játékosok tartózkodhatnak. A regisztrációval a házszabályt minden játékos tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.


Általános szabályok
1. Tilos más játékos zsetonjaival játékban részt venni.
2. Minden, játékban lévő zsetont minden játékos számára látható helyen kell tartani.
3. Minden leosztott kártya az adott pozícióban ülő játékoshoz tartozik, és csak ő játszhatja meg azokat
4. A kártyákat mindig jól láthatóan, az asztalon kell tartani. Tilos azokat bármely módon, bármivel teljes nagyságukban letakarni.
5. A játékosnak joga van minden asztalnál ülő játékos zsetonjait látni.
6. A nagyobb értékű zsetonokat mindig jól látható helyen kell tartani.
7. Tilos a játék közben égetett kártyákat felfedni.
8. Tilos a játék végén az osztót arra kérni, hogy mutassa meg mik lettek volna következő lapok
9. Csak az asztalnál játékot folytató személy ülhet az asztalnál
10. Tilos a játék nyelvén kívül más nyelven kommunikálni (angol – magyar).

No limit szabályok
1. Az emelések száma bármennyi lehet.
2. A minimum tét a mindenkori nagyvak összege lehet. Kis és nagy vak után a mindenkori minimum emelés a nagy vak duplája! AEmelt kasszánál a minimum emelés az előző tétek különbsége lehet. (pl.: ’A’ játékos hív 200-at ’B’ játékos emel 400-ig ’C’ játékos minimum emelése 600 lehet.)
3. Minden emelésnek ugyanannyinak vagy nagyobbnak kell lennie az előző emelésnél, kivéve, ha All-in tétről van szó. Amennyiben egy játékos all-int jelet, de tétje nem haladja meg a minimum emelés mértékét (under raise szabály), abban az esetben minden a leosztásban már korábban licitált játékos elveszti lehetőségét a további emelésre. (ez a tiltás kizárólag arra az „utcára” vonatkozik)
4. A No limit játékban, a játékos köteles szóban kijelenteni az emelés összegét vagy egy mozdulattal kell behelyeznie a kívánt összeget a Potba.
5. A tét mindaddig nem érvényes, amíg a játékos a Potba nem helyezte a zsetonokat, kivéve, ha szóban jelezte emelési szándékát.
6. Amennyiben nem egyezik a játékos által szóban jelzett emelés összege és a behelyezett zsetonok értéke akkor a szóbeli kijelentés a mérvadó.
7. A hívó játékosnak nem szabad addig megmutatnia a lapjait, amíg a megadó játékos be nem helyezte a korrekt összeget a Potba. Ez mindegyik fél érdeke, félreértések- félrehallások elkerülése végett.
8. Az első hívó egy (1) zsetonos szóbeli megjegyzés nélküli hívása teljes összegében elfogadott tétnek minősül. Amennyiben volt előtte tét az adott licit körben comment
nélkül, akkor az csak megadásnak minősül.
9. Abban az esetben, ha a játékos hívó vagy emelő szándékkal kevesebb összeget helyez a Potba, mint a minimum, ugyanakkor rendelkezik megfelelő összegű zsetonnal, ki kell egészíteni a pontos összegig a hívását illetve emelését.
10. Mind a No limit és Pot limit játékban a háznak joga van a maximum reakció idő meghatározására. Az asztalnál ülő bármely játékosnak joga van időt kérnie. Ez azt jelenti, hogy az időkérés pillanatától 30 másodperce van a döntésre a gondolkodó játékosnak. Mielőtt a 30 másodperc letelne, a teremfőnök figyelmezteti a játékost az idő elteltére, majd ha ezután sem nyilatkozik szóban döntéséről, a játékos lapjai eldobásra kerülnek. A teremvezető az utolsó 10 másodpercben hangosan visszaszámol.

Pot-limit szabályok
1. A Pot-limit annyit jelent, hogy a hívás összege nem lehet nagyobb a meglévő Pot összegénél.
2. A maximum emelés a megadás utáni Pot összege lehet.
3. Ha a játékos többet rak be, mint az adott Pot hívás, a többlet visszaadásra kerül.
4. Akár játékos akár osztó figyel fel a hibás összegű tét behelyezésére, azt kötelező korrigálni a játék folyamán.
5. A Pot limit játékban a normál Pot-limites szabályok érvényesek, vagyis az első nyitónak három és fél szeres 3,5 X hívásra van lehetősége.

Verseny
A versenyben az általános játék-menet szabályok érvényesek
1. A kezdeti ültetés véletlenszerűen, az ültető kártyák kihúzásával történik. A későbbiekben irányított a sorsolás a „balance” miatt.
2. A verseny kezdetén minden regisztrált játékosnak az asztalokon helyezik el külön-külön a versenyben meghatározott kezdő zsetonmennyiséget. Abban az esetben is, ha az adott játékos nincs jelen.
3. A távollévő játékos pozíciójába is kerül lap leosztásra. Ebben az esetben az osztó leveszi az ante-t, vaktétet, ha a pozícióra kerül sor.
4. Minden olyan versenyben ahol használnak Dealer gombot, a gomb jelzi a kezdő pozíciót, amelyet a játék elején az osztó sorsol ki (High card).
5. Amennyiben a vakszint-emelkedés a kéz (hand) közben történik, akkor az a következő leosztástól érvényes. Ez alapján az osztás kezdete a keverés első mozdulata – riffle.
6. Ahogy emelkednek a vakszintek, az alacsony értékű zsetonok leváltásra kerülnek.
7. Időt csak az asztalnál személyesen jelen lévő játékos kérhet. (30 mp)
8. Abban az esetben játszhatja a versenyző a lapjait, amennyiben jelen van a leosztásnál. Ellenkező esetben az osztó az utolsó kártya kiosztását követően behúzza a lapokat.
9. Azokról az asztalokról ahonnan több játékos is kiesett, a játékban maradt játékosokat át kell ültetni más asztalok üresen maradt pozícióiba. A helyváltoztatás minden esetben az új leosztás előtt kell, hogy történjen.
10. A helyváltoztatást minden esetben a teremfőnök koordinálja.
11. Amennyiben a játékosnak át kell ülnie másik asztalhoz, hogy egyensúlyban legyenek a különböző asztalok, azt a játékost kell átültetni, aki nagyvak lenne a következő leosztásban, az új asztalon pedig lehetőleg abba a pozícióba kell ülnie, ahová a nagyvak következik. Hand közben ültetni nem lehet!
12. Az átültetett játékosok kötelesek a játékot az újonnan beült pozícióból folytatni! Az egyetlen hely ahol nem kaphat lapot, az a kisvak és a Dealer gomb pozíciója között van.
13. A verseny során a játékosok számát asztalonként egyensúlyban kell tartani, ezt minden esetben a teremfőnök koordinálja.
14. Minden versenyen a döntő asztalon, újrasorsolás dönti el az ültetést csakúgy, mint a verseny kezdetén.
15. Amennyiben a játékos nem rendelkezik elegendő zsetonnal, hogy a vaktétet behelyezze, akkor az adott összeggel kell részt vennie a játékban.
16. A versenyből kiesett játékos köteles az asztalt elhagyni azonnal.
17. A versenytől távolmaradó játékos zsetonjai, közvetlenül a fizető hely előtt kivonásra kerülnek a teremfőnök által.
18. A No limit és Pot limites versenyeken a játékosnak szóban kell jeleznie az emelése mértékét vagy a pontos összeget egy mozdulattal kell a Potba helyeznie.
19. No limit versenyen a dealer nem számíthat pothívást, nem számolhatja le a potot, a potban lévő zsetonok egy helyre csoportosítva, rendezetlenül vannak.
20. No limit versenyen a dealer a potot hívó játékost tájékoztatja, hogy hívása érvénytelen, nevezzen meg egy összeget.
21. Ha valaki kéz (Hand) előtt cselekszik, az általa bemondott összeget be kell tennie, illetve bent kell hagynia, majd az előtte lévők eldönthetik, hogy mit csinálnak. Ha előtte az ő tétjénél nagyobbat emeltek, arra kiegészítheti, de rá már nem emelhet. Ugyanakkor el is dobhatja lapjait, de a már korábban behelyezett összeget elveszíti.
22. A kéz (Hand) előtti cselekvés, büntetést vonhat maga után.
23. Minden nagyobb értékű zsetont, minden játékos számára jól látható helyen kell tartani
24. Minden versenyben használt zsetont az asztalon kell tartani. Amennyiben a játékos elviszi az asztalról, a versenyből kivonják, valamint a versenyző maga is kizárásra kerülhet.
25. A ’Heads up’ folyamán mikor már csak két játékos van, a kisvak mindig a Dealer gombon van.
26. ’Rebuy’ verseny esetén a játékosok nem hagyhatnak ki egy leosztást sem, ha szeretnének a ’Rebuy’ lehetőségével élni. A játékosnak szóban kell jeleznie a leosztás előtt a ’Rebuy’ (újra vétel) szándékát, és köteles az újraváltást (Rebuy) rögtön lebonyolítani.
27. Minden olyan esetben, amikor a játékos all in van, és nincs több hívás a leosztásban, a kártyákat felfordítjuk. Amennyiben valaki all in szituációban van, nem tudja eldobni lapjait, azok minden esetben megmutatásra kerülnek. Kivételt képez ezalól, ha lapjai halott kézzé válnak. (Például égetett vagy dobott lapokhoz ért lapja, bármely lapja a dobást követően elhagyta az asztalt, stb…)
Ez a szabály kizárólag azon játékosra vonatkozik, aki ténylegesen all-in van, tehát minden zsetonját a potba helyezte. Arra a játékosra nem vonatkozik az „all-in védelem”, aki az all-in emelést megadta és zsetonja még maradt!!
28. A szinkronosztás a fizetős helyektől függ vagy a döntő asztaltól. Tehát ha 10 vagy annál kevesebb díjazott van, akkor a szinkronosztás 11 főnél van, ha pedig több fizetős hely van, mint 10, akkor a fizetős hely előtt egy játékosnál kerül megrendezésre.
29. Azok a zsetonok, amelyek később kerülnek játékba, ahhoz, hogy sit out zsetonok legyenek, a teremvezetőnek le kell csökkentenie a stackek nagyságát az eltelt vakszintekhez mérten.
30. Amennyiben várólista van, akkor a játékos aszerinti zsetont kap, mint amelyik vakszinten beregisztrált a versenyre, függetlenül attól, hogy mikor tudott bekapcsolódni a játékba.

Felezés (TIES)

A színek rangsorolása a következő: Pikk (spades), Kör (hearts), Káró (Diamond), Treff (clubs) a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. A színek nem befolyásolják a lapértékelést.
1. Eme rangsorolás alapján kerül döntésre kinél van először a dealer gomb az új játék
kezdetén. A kártyák leosztása során az osztó baljától haladva az óramutató járásával megegyezően.
2. A páratlan zsetont le kell váltani a legkisebb játékban használt egységre.
3. Abban az esetben, ha kettő vagy több kéz van egy felezéses leosztásban, akkor a következőkben leírtakat kell alkalmazni az odaítélésnél:
a) Amennyiben Dealer gombot használó játék, a Dealer gombtól, az óramutató
járásával megegyező irányban az első pozíció kapja a páratlan zsetont, vagyis
a legkisebb fel nem osztható összeget.
b) Amennyiben rész Pot (side Pot) van, akkor azt teljesen külön kell elfelezni és
nem szabad összekeverni a fő Pot zsetonjaival.

Hibás leosztások ’Misdeals’

Az alábbiakban felsoroltak hibás leosztásnak minősülnek és minden esetben ezt jelezni kell a teremfelügyelőnek mielőtt a játék menete áthaladt volna két (2) játékoson.

1. Az első vagy a második kártya a leosztás kezdetén értékkel (fejjel) felfelé fordult az osztó hibájából. Ha bármelyik más lap fordul fel az osztó hibájából, a leosztás megy tovább. A felfordult lapot nem tarthatja meg a játékos. Miután minden játékos megkapta a kártyáját, az osztó a felfordult lapot kicseréli a pakli tetején lévő kártyával és a felfordult kártyát égetőkártyaként használja.
2. Kettő (2) vagy annál több kártya fordult fel az osztó hibájából.
3. Kettő (2) vagy több rosszul helyezkedő lap van a kártyák között (ellenkező irányban, mint a többi).
4. Kettő (2) vagy annál több extra lap került leosztásra.
5. Helytelen számú kártya került leosztásra a játékoshoz, kivéve ha az első játékosnak lett leosztva egy extra kártya, és azt még vissza lehet venni.
6. A kártyák nem szabályosan kerültek leosztásra.
7. A ’Dealer gomb’ nem volt a megfelelő pozícióban.
8. Az első kártya nem megfelelő pozícióba került leosztásra.
9. Olyan pozícióba lett kártya leosztva, ahol nem ül játékos.
10. Ha az asztalról lekerül a kártya, akkor biztonsági okokból szólni kell a Managernek.

Amennyiben hibás leosztás történt, de már kettő (2) vagy több játékos cselekedett, - ez lehet megadás, hívás, dobás -, akkor a leosztást már nem lehet visszavonni. A mindenkori teremfelügyelő jelenlétében végig kell játszani a leosztást. A már bedobott lapért nem lehet a kis- vagy nagyvakot visszakapni.

’Halott kéz’ vagyis ’Dead hand’

1. A játékos lapjai érvényüket vesztik (kikerül) az adott leosztásból:
a) Amennyiben bedobja vagy kijelenti, hogy bedobja a lapjait miközben a játék menete a pozíciójához érkezett
b) A meghatározott időn belül nem képes nyilatkozni, dönteni
2. Ha a játékos kártyái az égető kártyákhoz kerültek.
3. A kártyák más játékos kártyái közé dobása szintén ’Dead hand’-nek minősül függetlenül attól, hogy azok a lapok értékkel (fejjel) felfelé vagy lefelé állnak. Ha más játékos érinti a lapot szintén dobott lapnak számít.
4. A dealer által az asztalt elhagyó lap. Ahelyett a játékos új kártyát kap. Nem minősül ''Halott kéz''-nek a játékos által leejtett lap.
5. A floorman által ''Halott kéz''-nek minősíthető az a hand, amelyet a játékos az asztaltól szándékosan eltávolít és/vagy időlegesen elrejt, azaz a játékban résztvevők számára nem látható helyre tesz.
6. Ha a játékos elhagyja az asztalt (távolabb tartózkodik székétől, mint karnyújtásnyira) miközben kapott lapott, az automatikusan dobott lap lesz függetlenül attól, hogy ö esetlegesen bekapcsolódott a licit körbe.
7. Ha egy játékos több lapot kapott, mint kellett volna, és a cselekedek száma miatt már nem ítélhető miss deal, akkor a keze dead hand lesz.
8. Ha két aktív játékos mutatja egymásnak a lapjait, akkor a floorman ítélheti csak a lapokat dobott lapnak.
9. Dobott lapnak minősül a játékos boxából kikerülő és kezét elhagyó kártya. Ha a mozdulat egyértelműen dobási szándékot takar, nem bír jelentőséggel ha esetleg a lap nem hagyta el a boxot.
10. Ha a játékos azelőtt mutatja lapjait mielőtt egy adott hívást megadna.


Emelések és tétek (BETTING és RAISE)

1. No limit és Pot limit játékokban korlátlan számú emelés engedélyezett.
2. A limites pókerben amennyiben a Potban három (3) vagy annál több játékos érdekelt, akik nincsenek all-in, akkor az alábbi szabályt kell követni:
3. Az a játék, amely három, (3) vagy annál több licitkörből áll engedélyezi a maximum tétet, és három (3) emelést.
4. Korlátlan számú emelés engedélyezett a ’Heads up’-ban vagyis két játékos esetén. Ez bármilyen olyan esetben érvényes, amikor már csak két játékos marad a játékban.
5. A limites pókerben egy ’All in’ tét ami kevesebb, mint a tét fele nem számit tétnek.
6. UNDERRAISE: Amennyiben egy játékos all-int jelet, de tétje nem haladja meg a minimum emelés mértékét (under raise szabály), abban az esetben minden a leosztásban már korábban licitált játékos, akinek cselekedetére nem érkezett teljes emelés elveszti lehetőségét a további emelésre. (ez a tiltás kizárólag arra az „utcára” vonatkozik)
6.1 UNDERCALL: Ha egy játékos a hívás összegének 50%-át berakja, akkor azt ki kell egészítenie. Ennél kevesebbet rak be a potba a játékvezető felszólítja szándékának tisztázására. Ha a megadás szándékával került be a tét akkor kiegészítheti, ha nem akkor elveszíti addig betett tétjét.
6.2 Egy ’all in’ tét, ami kevesebb, mint a minimumemelés nem számit emelésnek, így nem lehet visszaemelni rá.
7. Minden esetben a szóbeli cselekvés minősül mérvadónak. Ha a játékos a játék menete folyamán, szóban jelzi dobási, emelési, megadási szándékát, akkor köteles a szóban kijelentettek alapján cselekedni.
8.1 A játékos mutatásával köteles megvárni a játékvezető Show down-ra való felszólítását. Ennek elmulasztása esetén a játékos aláveti magát annak a lehetőségnek, hogy lapjait a játékvezető és/vagy a Manager dobott lapnak minősíti.
8.2 Az All in szituációt a játékos köteles hangosan bejelenteni "All in vagy All in vagyok" és zsetonjait középre tolni. Ennek elmulasztása esetén csak emelés történt. Az „All-in védelem” kizárólag azon játékosra vonatkozik, aki ténylegesen all-in van, tehát minden zsetonját a potba helyezte. Arra a játékosra nem vonatkozik az „all-in védelem”, aki az all-in emelést megadta és azon kivül még maradt zsetonja!!
All in védelem csak azt a játékost illeti, aki játékban van (max. karnyújtásra az asztaltól, lapjait nem dobta el)
8.3. Az emelést a játékos egyértelműen be kell, hogy jelentse. A zsetonjait egyben kell behelyeznie. Be nem jelentett vagy részletben történő emelés estén a játékvezető és a manager jogosult, hogy érvénytelenítse azt.
8.4. A megadás tényét a játékos szóban a " megadás vagy call" kifejezésekkel deklarálja. Zsetonjait a hívás összegéig beteszi középre. Miután elhangzott a call vagy megadás a játékos az eredeti hívás
összegéig kell, hogy betegye a zsetonjait. Amig ez nem történik meg, a játékosok nem mutathatnak, a játékvezető a játékban nem haladhat tovább. Ha a játékosok túl korán mutatnak úgy az 8.1 pont lép
érvénybe.
8. Passznak minősül bármilyen kopogtatás, ütés az asztalon.
9. A szándékos idő előtti cselekvést a terem nem tolerálja. Az a játékos, aki kéz előtt check-kel, nem hívhat, és nem emelhet, amikor rákerül a sor. A játékos köteles betenni azt a tétet, amit soron kívül szóban kijelentett és/vagy kéz előtt betett, még akkor is, ha az előtte nem nyilatkozó játékosok nem cselekedtek. Amennyiben a kéz előtt emelő játékost megelőző játékos – aki kimaradt – emelni kíván, azt a kéz előtt cselekvő játékos csak megadhatja, vagy dobhat. Tovább emelésre nincs lehetősége.
10. A fenti szabály csak azt a játékost sújtja, aki abban a leosztásban elsőként cselekedett kéz előtt. Minden további, kéz előtt cselekvő játékos, aki az első játékos hatására cselekedett hibásan visszaveheti zsetonjait.
11. Ha három vagy több játékos már cselekedett a még nem nyilatkozó játékos után, akkor a még nem nyilatkozó játékos elveszíti jogát, hogy a már mögötte nyilatkozó játékosok előtt cselekedjen, tehát az előtte ülő játékosok akciói alapján csak dobhat (fold), check-kelhet vagy megadhat (call), de a további akciókban aktívan részt vehet, ha újra rákerül a sor. Viszont, ha valaki vár az előtte lévőre, mert még nem cselekedett, és mögötte három vagy több játékos cselekedett, nem veszíti el a jogát, hogy a már mögötte nyilatkozó játékosok előtt cselekedjen.
12. A szándékos tétrakó mozdulat zsetonnal a kézben, tétrakásnak számit. Akkor is, ha nem éri el a vonalat, ilyenkor a minimum tétet kötelező beraknia.
13. Egy nagy értékű zseton berakása csak megadásnak számit, ha a játékos nem jelenti be előtte, hogy emelni szándékozik ’raise’. Egy zsetonnal történő emeléshez be kell jelenteni az emelést mielőtt a zseton az asztalhoz ér. Ha egy játékos behelyez egy zsetont és kijelenti, hogy emelés ’raise’ de nem határozza meg az összeget, akkor az emelés a megengedett maximum lesz, a zseton értékéig. A Flop után kezdő tétként bejelentés nélkül berakott zseton, automatikusan a tétet képezi a lehetséges maximumig.
14. Előzetes szóbeli bejelentés nélkül, több azonos vagy különböző értékű zseton egy időben, egy mozdulattal történő berakása, az összegükig történő hívásnak számít.
15. Csepegtetés emelés ’string raise’ nem engedélyezett. A játékosnak, amennyiben emelni szándékozik, a zsetonokat egy mozdulattal teljes összegben kell behelyeznie, vagy szóban jelezni a kívánt emelés összegét.
16. Minden tét- hívás-emelés (bet-call-raise), amely nem éri el a megfelelő limitet ki kell egészíteni a korrekt összegre.
17. Ha az emelés mozdulata egyértelmű, de a zsetonok összessége még sem érkezett be egyszerre, viszont az emelés egy mozdulat volt, akkor az érvényes emelésnek számit, a szándékot figyelembe véve.

Mutatás, ’ SHOW DOWN’

1. Show down előtt minden tétnek be kell kerülnie a potba, ezzel is megerősítve a szóban elhangzott szándékot.
2. Amennyiben a leosztás utolsó körében minden részt vevő játékos passzol (vagy ha minden részt vevő játékos all-in) akkor a dealer gombtól az óramutató járásával megegyezően kötelesek a játékosok mutatni. Ha nem a soron következő játékos mutat először, és ő belátván, hogy nem nyert eldobja a kártyáját,- nem köteles megmutatni azt! A nyert kártya megmutatásra kerül! Kivétel cash game MUCK
3. Ha licitkör közben (mielőtt a licitkör lezárult volna) minden játékos bedobja a lapját, és csak egy játékosnál marad hand, nem kell megmutatnia ahhoz, hogy megnyerje a potot!
4. Ha volt hívás/emelés a riveren, az a játékos mutat először, aki utoljára hívott, illetve emelt. Hogy a játékot felgyorsítsuk a Pot valószínűsíthető nyertesének érdeke a mielőbbi mutatás. Amennyiben rész-Pot van (side Pot), akkor minden a rész-Potban részt vevő játékosnak kell mutatnia először, mielőtt a fő Potban (Main Pot) részt vevő ’all-in’ játékos mutatna.
5. A Pot megnyeréséhez a játékos köteles felfordítva, az asztalra helyezve megmutatni minden lapját, függetlenül attól, hogy szükséges e minden lapja a nyerő hand kialakításához. Akkor is, ha a board játszik. A szükségesnél kevesebb vagy több lap mutatása a kezet érvénytelenné teszi. Amíg a játékos nem mutatja meg minden lapját, a hand nem értékelhető. Ha egy lapot mutat, akkor fel kell szólítani a másik lapjának a megmutatására, ha ennek nem tesz eleget, akkor nem tarthat igényt a potra. Adott esetben el is veszti azt.
6. Kártya beszél: az osztó (dealer) kiértékeli a handeket, de a játékosok kötelesek megtartani a lapjaikat, amíg a Pot nyertese vagy nyertesei megnevezésre nem kerülnek.
7. A dealer sohasem fordíthatja fel a játékos lapjait. (Kivétel: a dealer rosszul értékelte a handet, ezért a már lefordított lapokat visszafordítja.)
8. Ha egy játékos szándékosan félreinformálja a többi játékost lapja erősségét illetően azért, hogy őket (adott esetben nyerő) lapjaik bedobására kényszerítse, ebben az esetben az illető kockáztatja a pot megnyerésének lehetőségét, de súlyosabb büntetésre is számíthat, amennyiben a figyelmeztetés ellenére többször is erősebb lapot jelent a valósnál. Ennek eldöntése a Floorman hatáskörébe tartozik. Az esetet jelezni a floormannek, aki figyelmezteti a játékost és a következő hasonló esetnél büntetést alkalmazhat. – körkizárás, kis és nagy vak összege egy körön keresztül!
9. Bármely játékos, osztó vagy floorman, aki hibát észlel (nem megfelelő értékű zseton, lapértékelési hiba), jogosult a hibára rámutatni és ezzel minimalizálni a hibázási lehetőséget, azonban ezt kizárólag a következő leosztásig, az utolsó kártya kiosztásáig teheti meg.
10. Minden vesztes lapot az osztó behúz, mielőtt a Potot kitolná.
11. Show one - show all: minden játékosnak joga van hozzáférni a többiek által adott információkhoz, joga van látni azokat a lapokat, amelyeket játékostársa egy másik játékosnak megmutatott. Ha leosztás közben történik lapmutatás egy még játékban lévő játékos számára, azt azonnal láthatóvá kell tenni a többieknek is. Ha a lapmutatás olyan félnek történik, aki már nem érdekelt (nem aktív) a leosztásban, akkor csupán a leosztás végén kerül a mutatott lap felfedésre. Ez a szabály csak arra a lapra vonatkozik, amit a játékos megmutatott, a nem látott lap(ok)ra nem.
12. Ha a játékos show down bejelentése előtt mutatja lapjait (történhet ez bármelyik utcán) és még a licitálás nem fejeződött be, akkor a korai mutató csak abban az esetben nem veszti el a lapjait (nem válik dead handé), ha abban a licitkörben előtte nem volt emelés, vagy az emelést megadás követte a mutató játékos részéről! A korai mutató a továbbiakban csak passzívan vehet részt a partiban, nem hívhat, és nem emelhet, viszont passzolhat, megadhat és el is dobhatja lapját. Elölről mutatott lap nem dobott lap! Ha a játékos szándékosan megmutatja a lapjait mondván, hogy megmutatja min gondolkodik, így valamilyen reakciót kényszerítve ki a hívó játékostól, - azonnal dobott lappá válik.
13. Korai lapmutatás esetén mindenképpen Floorman döntése szükséges.
14. Versenyen azt a játékost, aki show down bejelentés előtt fedi fel lapjait, a Floorman figyelmeztetésben részesíti és a következő esetnél büntetésre számíthat.
15. Ha valaki az idő előtti mutatást szándékosan alkalmazza, az illető kockáztatja a pot megnyerésének lehetőségét, de súlyosabb büntetésre is számíthat. Ennek eldöntése a Floorman hatáskörébe tartozik.
16. Büntetés: Egy kör idejéig el kell hagynia az asztalt és minden hand-ben a kis és nagy vak összegét elveszti! Így akár ki is eshet a játékból, versenyből!

Általános szabályok
(cash game)

1. A ’cash game’ játékban a játékos magával viheti a zsetonjait az asztaltól, amelyet köteles teljes összegben visszavinni, amikor visszatér a játékba.
2. A játékos felelősséget vállal a saját zsetonjaiért, amit felügyelet nélkül hagyott. A vezetőség nem vállal felelősséget őrizet nélkül hagyott értékekért (zseton, készpénz), ugyanakkor minden megtesz az értékek védelmében.
3. Ha kettő (2) órán belül visszatér a játékos a visszaváltása (cash out) után, köteles ugyanazt az összeget beváltani zsetonra, mint amennyit elvitt.
4. A játékos csak azokat a zsetonokat használhatja, amelyek a játék kezdetén a leosztásnál a birtokában voltak. Ez alól kivételt képez, amit már befizetett készpénzben, de át nem vett zsetonban. A váltott összeget be kell mondani az asztalnál.
5. Azonos tétű asztalváltás esetén a játékosnak ugyanannyi mennyiségű zsetonnal kell átülnie a másik asztalhoz.
6. Különböző tétű asztalváltás esetén a játékos bármennyi zsetonnal átülhet a másik asztalhoz.
7. Nem engedélyezett a pot felosztása két vagy több játékos által. Button játékokban a kis- és nagyvak tétje visszavehető, ha a többiek eldobták lapjaikat (Chop)
8. A ’Cash game’ folyamán előfordulhat ’Sit out’ vagyis távollét az asztaltól illetve rövid szünet a játéban. Ilyenkor a játékos maximum 20 percig tartózkodhat távol a játéktól, ellenkező esetben a zsetonjait kiveszik a játékból. Ez alól kivételt képez, ha előzőleg a teremfőnököt tájékoztatta a hosszabb távollétről. Játékos sit-out-on nem kap lapot, csak akkor, ha ezt külön kéri és a kötelező tétetek még nem haladtak át rajta.
9. Helyfoglalás maximum 20 percig lehetséges.
10. Játékot nem folytató személy 1 méteres távolságot tartva, ülhet az adott játékos mögött, amennyiben ez más játékost nem zavar. Kizárólag egy kísérő.
11. ALL IN szituáció esetén csak az öt közös kártya leosztását (river) követő licit kör befejezését követően kötelező a lapok mutatása, mindig a hívó fél mutat először. Az All in szituációt a játékos köteles hangosan bejelenteni "All in vagy All in vagyok" bemondással és zsetonjait középre tolni. Ezek elmulasztása esetén csak emelés történt. A játékosnak lehetősége van all in szituációban dobásra lapjai mutatása nélkül, így lemond a potról, arra igényt később nem tarthat. A játékos lapjai szintén dobott lapnak minősülnek, és azokat a játékvezető behúzza, amennyiben a játékos a játékasztaltól eltávolodik, a játékasztalt elhagyja, a lapjait a boxból képpel lefelé kimozdítja.
12. Amennyiben a játékos hívására nem érkezik megadás, továbbá nincs rajta kívül senki más játékban, jogosul, ún. MUCK-olni, erre vonatkozó bemondás után lapjai megmutatása nélkül a pot összegét megnyerni.
13. Parti végén a mutatott dobott lapokat az asztalnál ülő játékosok számára láthatóvá kell tenni.
13 Időkérésre nincs lehetőség. Abban az esetben, ha egy játékos szokatlanul hosszú ideig gondolkozik, és ezt szóvá teszi az asztalnál ülő bármely játékos, akkor a floormannek lehetőségében áll felszólítani a mielőbbi cselekvésre!
14 Az asztaloknál tétenként változik, hogy mennyi a minimum és maximum buy in. Az osztó ezt figyelembe véve engedi a játékost játékba. Egy esetben térhetünk el a maximum buy in-tól, akkor, ha az asztalon van egy nagyobb stack, akkor az a stack a mérvadó, és van rá lehetőség, hogy addig felváltson a játékos. A minimum buy in pedig a felére csökken abban az esetben, ha a játékos rebuyol, azonban erre is csak egyszer van lehetőség. Amennyiben a játékos egy elvesztett all-in után élve a fenti lehetőséggel a minimum összeg felével ül vissza, majd azt az összeget is elveszti, abban az esetben nincs már lehetősége visszaülni se a minimum összeggel, se annak felével.
Ennek indoklása a következő: Azért van lehetőség egyszer a minimum összeg felével visszaülni, mert a szervező lehetőséget kíván biztosítani annak a játékosnak, aki korábban z asztalnál elvesztett egy bizonyos összeget, hogyha nem rendelkezik a minimum összeggel, akkor is legyen lehetősége a pénze visszanyerésére.
15 Cash game-ben az élő vak engedélyezett. Az élő vak a nagyvak utáni következő játékos lehet és ő nyilatkozik utoljára az első licitkörben. Az élő vak mindenkori összege az adott nagyvak duplája. Az élő vaktét és a mississippi is emelésnek számít.
16 Cash Game játékban, ha a játékos elveszti a zsetonjait, de a következő leosztásban kér lapot és a váltás miatt elhagyván az asztalt mégsem tér vissza, akkor a játékvezető a neki osztott lapokat behúzza, a leosztás érvényes marad.
17 Készpénzes pot limit játékban, ha a játékosok mindegyike megegyezik a „missisipi” tétről, akkor azt csak a max potig rakhatják. Ez esetben ez számit utolsó hívásnak, így aszerint kell a potot számolni.


Vaktétek használata
(verseny)
1. Ahogy a Dealer gomb halad körbe úgy a vaktétre jogosultság is elér minden játékost.
2. A játékos, aki kisvak a hagyományos játék folyamán, van joga és lehetősége először emelni a Potot a Flop után.
3. A heads-up (amikor 2 játékos marad az asztalnál) és két vak van összesen, akkor a
mindenkori kisvak a Dealer gomb pozíció is egyben. Ilyenkor a nagy vak kap először kártyát az osztás során. Flop előtt a kisvak, flop után a nagyvak nyilatkozik először.
4. Az új játékos nem kaphat leosztást, ha a nagyvak és a Dealer gomb között helyezkedik el. Meg kell várnia, amíg a Dealer gomb áthalad rajta.


Vaktétek használata
(cash game)
1. Amennyiben új játékos érkezik az asztalhoz két lehetősége van:
Megvárja, amíg rá kerül a nagyvak lehetőség vagy beteheti a nagyvakkal egyező összeget a Potba és ezáltal kártyát is kaphat a leosztásban.
Kisvakba is beszállhat a játékos a két vak összegéért.
2. Ha az új játékos megvárja, amíg rá kerül a nagyvak lehetőség, akkor még nem minősül játékosnak és nem kell figyelembe venni a Dealer gomb mozgásánál.
3. Az új játékos nagyvakkal megegyező tétje érvényes tétnek minősül, és amint rá kerül a játék menete lehetősége van az emelésre.
4. Amennyiben egy játékos kihagyja a vako(ka)t és visszatér a játékba, be kell helyeznie a kihagyott vak(ok) összegét, vagy van lehetősége várni, míg a nagyvak pozíció rákerül. Ha a játékos nem várja meg a nagyvakot, hanem beteszi az elmaradt vakok teljes összegét, annak a kisvak részét a dealer a potba teszi, az nem képezi részét a nyitó tétnek. Amikor a játékosra kerül a sor, joga van emelni. Nagy vak pozícióba visszatérve is az elmaradt vakok összegét kell betennie, tehát nagy vakként is egy kis vak+nagy vakért kapcsolódhat újra játékba.
5. Az a játékos, aki All-in van és veszít, majd ezután ismét zsetont vásárol (Rebuy), köteles az idő közben reá kerülő vaktét összegét befizetni, amelyet a Rebuy miatt kihagyott. Ez a játékos nem minősül újonnan érkező játékosnak
6. A játékos változtathatja pozícióját az asztalnál a következők szerint: ha legalább két pozícióval távolodik el a nagyvaktól, a játékosnak meg kell várnia a nagyvak pozíciót vagy beteheti a nagyvak tétet. Ha közelebb ül a játékos a nagyvak pozícióhoz, mint eredeti pozíciójában, akkor a következő osztásban már részt vehet.
7. A teljes asztal beleegyezésével tehető „missisipi”, illetve élővak tét. Érvényes Mississipi vagy élővak tétet kizárólag a leosztás előtt, az első kártya kiosztását megelőzően fogad el a játékvezető! Téteket az erre kijelölt helyen kell elhelyezni vagy a játékos által bemondani!
8. Amennyiben a játékos úgy vesz részt az osztásban, hogy kihagyta a vakokat és lapját anélkül nézi meg, hogy a kimaradt vakokat betenné, lapja érvénytelenné válik (dead hand). Igaz ez arra az esetre is, ha játékos elvesztette az összes zsetonját és mielőtt bejelentené, hogy mennyi játszik, vagy újra váltana nézi meg a lapját. Amennyiben a játékos már akcióba lépett (megadott vagy emelt), anélkül, hogy a hibát felfedezték volna, a következő leosztásban kell betennie a kimaradt vakokat.
9. Ha valaki volt nagy vak, akkor a kis vakot is be kell tennie, ha elmegy közben az asztaltól, akkor az osztó húzza be tőle.
10. Összeülésnél nem kell beszállót fizetni.
11. Egy új játékos élővakba is beszállhat.
12. Ha két új játékos érkezik a button és a kisvak közé, akkor azt a szabályt alkalmazzuk, hogy az első játékos fizet kis- és nagyvakot egyben, ebben a leosztásban a második új beszálló ingyen lapot kap, a következő leosztásban pedig a második új beszálló fizet egyben kis- és nagyvakot, így nem sérül az eredeti kisvak játékos.


Szabálytalanságok

1. Abban az esetben, ha nem megfelelő pozícióba lett helyezve a Dealer gomb (lsd. Misdeal szabályok), az azt követő leosztásnál úgy kell korrigálni a vakokat, hogy minden játékosnak legyen lehetősége minden pozícióra. (ha lehetséges)
2. Minden játékos felelős saját kártyái biztonságáért, azok szakszerű használatáért. A kártyákat lehet kézzel, zsetonnal illetve más tárggyal (kártyaprotektor) védeni. Abban az esetben, ha a játékos nem védte lapjait, és véletlenül az égető kártyákhoz kerültek, vagy az osztó behúzta, mint bedobott lapokat, a terem nem vállal felelősséget.
3. Amennyiben a játékban lévő kártyapaklitól eltérő színű kártyalap kerül a játékba, a játék menetét azonnal fel kell függeszteni. Ebben az esetben minden már játékban lévő zsetont vissza kell adni a behelyezőjének. Amennyiben az eltérő lap a még le nem osztott lapok között van, a játék megy tovább.
4. Abban az esetben, ha két teljesen ugyanolyan színű és értékű kártyalap kerül a játékba, a játék menetét fel kell függeszteni, és a már játékban lévő zsetonokat vissza kell adni.
5. Abban az esetben, ha Joker kerül a kártyák közé, a leosztás érvényes a Jokert pedig el kell távolítani
6. Abban az esetben, ha egy vagy több kártyalap hiányzik a pakliból a leosztás még nem feltétlenül veszti érvényét.
7. Amennyiben az osztó a Flop előtt leoszt egy extra kártyát még az első licit kör előtt, a lap visszavehető és első égető lapként kell használni.
8. Kártya, amit az osztó fedett fel (halott lap) – égetőkártyának minősül. Kártya, amit játékos véletlenül fedett fel – játékban marad. - Passzív játék!
9. Amennyiben a kártya az osztó hibájából került felfedésre a játékos nem választhatja meg, hogy kéri-e az adott lapot vagy sem.
10. Amennyiben az osztó idő előtt oszt le kártyát (Flop, vagy Turn vagy River), mielőtt még az adott licitkör befejeződött volna, a board új kártyái nem játszanak, még akkor sem, ha egy játékos, aki még nem reagált a licitkörben éppen bedobná a lapjait.

Dealer hibák és megoldásaik

1. Amennyiben az első vagy a második kártya a játékosnak értékkel felfelé került – felfordult, a teljes leosztás érvénytelen. Az osztó összeszedi a lapokat, újra kever.
2. Minden más esetben, a leosztás megy tovább: miután minden játékos kapott lapokat, az osztó a pakliban soron következő lapot adja a játékosnak a felfordult lapja helyett. Az értékét felfedett- felfordult lapot begyűjti és első égető lapként használja (mielőtt a Flop-ot felcsapná). Amennyiben több lap is felfedésre került (felfordult) az osztó hibájából, abban az esetben ’Misdeal’-nek minősül, vagyis a leosztás érvénytelen!
3. Amikor az osztó véletlenül leoszt egy harmadik lapot is a játékosnak a következő módon kell eljárni: miután minden játékos megkapta mindkét lapját (Hole card) az extra lapot az osztó begyűjti és első égető lapként fogja használni. Amennyiben több lap is a fent említett módon (vagyis kettő vagy több extra lap) került leosztásra a leosztás érvénytelen! Abban az esetben, ha a Flop leosztásánál, háromnál (3) több lap került felcsapásra, akkor újra kell osztani a Flop-t. Akkor is, ha tisztán kivehető melyik lap volt az extra.
4. Ha a Flop leosztása előtt az osztó elfelejtett égetni vagy több lapot égetett, a hibát korrigálni kell azonnal, amennyiben még nem fedte fel a lapokat. Ha bármelyik lap már felfordult, vagyis értéke láthatóvá vált akkor újra kell keverni a paklit és a Flopot újra ki kell csapni.
5. Abban az esetben, ha az osztó nem égetett kártyát vagy egynél több lapot is égetett, a hibát korrigálni lehet, ha a licit még nem kezdődött el. Amennyiben már történt licit a leosztott kártyák maradnak. Akár lehet korrigálni a hibát akár nem, a következőkben leosztásra kerülő kártyáknak ugyanazoknak kell lenni, mintha hiba nem következett volna be.
Abban az esetben, ha licit nem történik, mert egy játékos All-in van, akkor a hibát ki kell javítani mielőtt a Pot odaítélésre kerülne.
6. A játékosoknak nincs joguk dönteni, hogy elfogadják a lapokat vagy sem. Minden esetben a teremfőnök jelenlétében kell a hibát kijavítani. Bármilyen hiba esetén a bedobott lapok nem adhatóak vissza a játékosoknak, még akkor sem, ha tévesen ítélték meg maguk a játékosok is a hand további végkimenetelét!
7. Abban az esetben, ha a Flopot bármilyen okból kifolyólag újra kell keverni a következő módon kell eljárni: a flopot (Board cards) össze kell szedni és összekeverni a paklival. Az égető kártya az asztalon marad. A keverés után a pakli elvágásra kerül és új flopot oszt le az osztó kártya égetése nélkül! Minden esetben a teremfőnök jelenléte kötelező!
8. Abban az esetben, ha a Turn kártya idő előtt lett leosztva, úgy kell eljárni, hogy a lehető legkevesebb változás történjen a board kártyáiban: miután a licitálás befejeződött a Flopon, az osztó éget egy lapot és az eredeti River kártyát a Turn kártya helyére teszi. Majd a licit befejeztével a hibásan leosztott Turn kártyát visszahelyezi a pakliba, és újrakeveri, elvágja és égető lap nélkül kicsapja a River kártyát. Ha a River idő előtt lett leosztva, ugyanúgy kell eljárni, mint a Turn kártya esetén.

F I G Y E L M E Z T E T É S E K, S Z A N K C I Ó K
A játékosokat figyelmeztetni és szankcionálni kell, ha a dealer vagy a teremvezető az alábbiak bármelyikét észleli:

1. Szándékos kéz előtti cselekvés.
2. Szándékosan a Potba dobni a zsetonokat.
3. Megegyezés a passzív játékról, mikor egy 3. játékos all in van.
4. Más játékos felszólítása kártyái felfedésére a mutatásnál.
5. A játékban levő kártyák felfedése a show down vagy mutatás felszólítás előtt. A játékos mutatásával köteles megvárni a játékvezető Showdown-ra való felszólítását. Ennek elmulasztása esetén a játékos aláveti magát a játékvezető és/vagy manager döntésének.
6. Az eldobott kártyák felfedése a még játékban lévő játékosok előtt.
7. A kártyák bármilyen nemű felfedése más, az asztalnál nem játszó játékos előtt, illetve bármilyen nemű információszolgáltatás a játékban levő játékosok felé.
8. Szükségtelenül akadályozni a játék menetét.
9. Szükségtelenül eldobni a kártyákat. A kártyákat agresszív módon az osztó elé dobni.
10. Zsetonokat elhelyezni oly módon, amely zavarja a játék menetét, vagy ezáltal a kártyák értéke felfedésre kerülhet.
11. Oly módon cselekedni szóban vagy fizikailag, amely szabálytalanul befolyásolhatja a játék menetét.
12. Bármilyen problémás esetben azonnal tájékoztatni kell a teremfőnököt.
13. Amennyiben ez később történik, ez befolyásolhatja a döntés végkimenetelét.
14. Az aktuális döntés a mindenkori Potra vonatkozik, amennyiben az még a következő kéz (hand) előtt történik, illetve mielőtt a kéz véget ér vagy az asztal bezár. Egyébként az a leosztás marad. A kéz (hand) kezdete a keverés első mozdulata, vagyis az első riffle.
15. Ha a játékos show down szituációban bemondásra mást mond, mint amivel rendelkezik.
16. Inzultálja a játékos az személyzetet. ( figyelmezetés nélkül szankció )
17. Összegyűri a kártyát vagy eldobja az asztaltól a zsetonjati. ( figyelmezetés nélkül szankció )
18. Fizikai vagy verbális fenyegetőzés. ( figyelmezetés nélkül szankció )

Szankció:
1. esetben egy körre kiültetés
2. esetben egy órára kiültetés
3. esetben adott játéknapra vonatkozóan a játékból való kizárás

Dealer instrukciók
- A dealer nem bírálhatja felül a játékos döntését, nem fordíthatja fel eldobott lapjait. (Kivétel: a dealer rosszul értékelte a handet, ezért a már lefordított lapokat visszafordítja.)
- A dealer nem játszhat a pottal. A pot legyen látható helyen, ne a dealer kezében.
- Az eldobott kártyák egy helyen vannak csoportosítva, nem egymásra rendezve.
- A potot rendezetlenül kell hagyni, egy helyre csoportosítva, nem lehet lekattolni.
- Pothívás no-limit versenyen érvénytelen hívásnak számít, a játékost erről tájékoztatni kell, és meg kell kérni, hogy nevezzen meg egy összeget.
- No-limit versenyen nem kérheti a játékos a dealert a pot leszámolására.
- Az antekat és vakokat a keverés kezdetekor kell a játékosoktól kérni, ezzel is gyorsítani a játékot.
- A dealer folyamatosan közvetíti a játék menetét (check/dobás/megadás/emelés), elmondja, hány aktív játékos van (pl. 3 aktív játékos, 1 all-in), kézzel is irányítja a játékot, így minimalizálva a hibázási lehetőséget.
- A játékos nem kérheti a dealert egy olyan játékos zsetonjának megszámolására, aki azt tétként még nem tette be a potba, a dealer csupán becsülhet ilyen esetben.
- Minden vesztes lapot az osztó behúz, mielőtt a Potot kitolná.

A játékvezető vezeti a játékot!

MI A SZÁNDÉKOD?
Elsődleges, hogy vitás szituációkban a játékvezető azonnal tisztázza a helyzetet a játékossal.

Példa:
a.) Cselekvés szó nélkül.
b.) Szó cselekvés nélkül.
c.) Dobás. A játékos dobott lapjait a dobás tényállásának tisztázása után a dobott vagy égetet lapokhoz kell behúzni. Vitás esetben managert hívni.
d.) A játékos elhagyja az asztalt. Ezt a Manager egyéb utasításáig a cash gamen FOGLALT táblával jelezzük.

Minden játékosra az Universum Poker Center szabályai, a teremfőnök döntése érvényes. Egyéb szabályokra és szokásjogokra való hivatkozás érvénytelen.

A kártyaterembe megtiltható a beléptetése annak:
- Aki nem megfelelő ruházatban, aki nem felel meg a minimális higiéniás normáknak.
- Ittas vagy bódult állapotú személy, aki feltételezhetően zavarhatja a játékot
- Aki az elvárt viselkedési normáknak nem felel meg, megnyilvánulásaival zaklatja a kártyaterem vendégeit, megsérti a kártyaterem személyzetét, megzavarja a rendet, a nyugalmat és a játék menetét.

A vitás esetek kezelése az osztó feladata, amíg egy lehetséges megoldása van a problémának. Amennyiben a vitás helyzetet az osztó nem tudja megoldani, akkor a konfliktus megoldása, a helyzet pontos felmérése, és elemzése után a teremfőnök feladata. A döntés elősegítése érdekében az osztó feladata a játék addigi fejleményeinek, állásának ismertetése. A teremfőnök döntése minden esetben végleges és mindenkire kötelező érvényű.
Azt a játékost, aki a viselkedésével, trágár beszédével, kártyadobálással, kártyagyűréssel zavarja a játék menetét, a játékvezető megkéri, hogy hagyja abba ezt a cselekedetet. Ezt a játékvezető a következőképpen teheti meg:
„Kérem, hagyja abba a játékot zavaró beszédet, sértegetést/tevékenységet” (kártyagyűrés és dobás esetén)
Amennyiben ennek a játékos nem tesz eleget, a játékvezető szól a teremvezetőnek, aki ismételten megkéri a játékost azzal, hogy a következő alkalommal el kell hagynia a termet 1 órára.

Eloszlatva a számunkra is meglepő tájékozatlanságot, ezúton szeretnénk néhány szabály logikai hátterét tisztázni a fórumon feltett kérdések alapján. (a kérdések szövege betű hűséggel lett lemásolva a fórumról)
1. Miert kell kessen mutatni a kasszahoz (river check check utan, mikor az elso beszelo muckol)? Alkerdes: mi van, ha a masodik beszelo is muckol?
2. Miert nem lehet ketszer ledobni allin ben?
3. Miert kell a legegyszerubb vitanal isteremvezetot hivnia az osztonak? Az lenne a logikus, hogy o dont, ha nem ert egyet a jatekos, akkor kell floor.
4. Kessen miert kell a sitoutnak is osztani?
5. Miert nem lehet kessen lapot mutatni leosztas kozben (vagy legalabb mikor allin van es gondolkozik a megado)?

1. Erre a szabályra az egyenlő esélyek biztosítása miatt van szükség. Ilyen módon lehet megakadályozni, hogy bármely játékosok a zsetonmennyiségüket kihasználva és alkalmazva „ellehetetlenítsék” hosszútávon a többiek játékát. Zseton dömping.
2. Nincs benne a játéktervükbe, és eddig nem is volt rá nagy igény.
3. Osztó a játékvezetésért felelős. A viták eldöntése a teremvezető feladata. A játékvezető hoz egy döntést az adott szituációban. Ha ezzel bármely játékos nem ért egyet, szól a teremvezetőnek, akinek feladata megválaszolni a kérdést és az esetleges vitát eldönteni.
4. Sit out azért kap lapot, mert abban a körben kifizette a kötelező téteket, így jár neki mindaddig, míg a kötelező tét ismételten rá nem kerülne, vagy míg Ő maga másként nem rendelkezik.
5. Minden szándékosan mutatott lap dobott lap. Szándékos alatt értem például, hogyha a játékos megmutatja, hogy „ezen gondolkodom”, ugyanis a reakciókat figyelve akár plusz infórmációt is szerezhet a másik lapjainak erősségéről.

A főoldalra való visszatéréshez kattints az oldal tetején az Universum Poker logóra!